právní informace

Společnost:

Eckes-Granini Group GmbH

Adresa:

Ludwig-Eckes-Platz 1

55268 Nieder-Olm
 
Germany

 

Telefon

+49 (0)6136 35-0

Fax

+49 (0)6136 35-1400

e-mail

info@eckes-granini.com

 

Právní informace a zásady ochrany osobních informací

 

I. PODMÍNKY POUŽITÍ

1. Soukromé použití

Obsah těchto webových stránek je vlastnictvím Eckes-Granini Group GmbH a je chráněn autorským právem. Prohlížení a stahování obsahu je omezeno výhradně pro soukromé a nekomerční použití. Obsah nesmí být reprodukován, prezentován nebo kopírován pro veřejné nebo komerční účely nebo používán pro jakýkoli jiný účel. Obsah nesmí být měněn a nesmí být používán na jiných webových stránkách nebo sítích bez předchozího písemného svolení od Eckes-Granini Group GmbH. Jednotlivé prvky webových stránek jsou také chráněny autorským právem anebo zákonem o ochraně obchodní známky, a pokud nebylo explicitně uděleno svolení, nesmí být kopírovány nebo reprodukovány jako celek nebo zčásti; to platí specificky pro jména známky, loga, umělecká díla, obrázky a audio obsah těchto stránek.

 

 

 1.2 Ochrana známky a designu

Eckes-Granini Group GmbH je vlastníkem všech známek a příchutí reprezentovaných nebo používaných na těchto webových stránkách. Použití všech známek, log, popisů výrobků a obchodních známek třetími stranami je zakázáno. Používání těchto webových stránek nijak neospravedlňuje ani nepovoluje používání jakýchkoli z těchto prvků chráněných zákonem.

 

 1.3 Zodpovědnost

Informace na těchto stránkách jsou s maximální pečlivostí kontrolovány a jejich přesnost je monitorována. Přesto Eckes-Granini Group GmbH nepřijímá žádnou zodpovědnost za úplnost nebo vhodnost těchto bromací pro konkrétní zamýšlený účel. Přístup a užití obsahu dostupného na těchto stránkách je čistě věcí rizika uživatele. Eckes-Granini Group GmbH nepřijímá žádnou zodpovědnost za menší porušení povinností, za něž by mohla být odpovědná, za podmínky, že není přítomen žádný smluvní závazek nebo garance. To se týká taktéž porušení povinností ze strany zástupců-agentů. Nároky na odškodnění týkající se záruk nebo dle německého zákona o zodpovědnosti za výrobek zůstávají nedotčené. Jednotlivý uživatel si programy stahuje jen na své vlastní riziko. Za to je zodpovědný výhradně uživatel, zvláště za dostatečnou ochranu dat pro stahování programů z těchto webových stránek. I přes aktuální kontrolu virů nepřijímáme žádnou zodpovědnost za škody a poškození způsobené počítačovými viry v rámci zákonných omezení.

 

 

 1.4 Linky a hyperlinky

Tyto stránky Eckes-Granini Group GmbH obsahují odkazy na webové stránky třetích stran. Jakékoli odkazy na stránky třetích stran jsou před zveřejněním na stránkách Karlovarské minerální vody, a. s. kontrolovány, zda neobsahují nezákonný obsah. Webové stránky, odkazy na něž jsou uvedeny na těchto stránkách nespadají pod kontrolu Karlovarské minerální vody, a. s. Karlovarské minerální vody, a. s. nepřijímá jakoukoli zodpovědnost za obsah těchto stránek, ani za změny nebo aktualizace, které na nich probíhají. Pokud by ECKES-GRANINI GROUP GmbH zjistila nebo byla upozorněna, že webové stránky třetí strany obsahují nelegální obsah, bude tento odkaz ihned zkontrolován, a pokud to bude nutné, také odstraněn.

 

 1.5 Dostupnost

Eckes-Granini Group GmbH má právo provádět kdykoli změny na těchto stránkách, v jejich obsahu a ve službách, které na těchto stránkách nabízí. Kdykoli může zablokovat přístup na tyto stránky nebo část systému, zabránit částečnému nebo úplnému užívání stránek nebo přijmout jakákoli jiná opatření, která se budou jevit jako nezbytná pro nápravu chyb, narušení nebo nebezpečí.

 

 II. INFORMACE O OCHRANĚ DAT

2.1 Obecné informace. V Eckes-Granini Group GmbH je běžnou praxí nakládat s osobními údaji zodpovědně. Na webových stránkách můžete být požádáni o své osobní údaje. Tato data budou uložena a zpracovávána jen tak dlouho, dokud to bude potřeba, aby byly splněny individuální potřeby vás jako zákazníka, a abychom vám mohli poslat relevantní informace. Eckes-Granini Group GmbH slibuje, že s vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu s relevantními požadavky na ochranu dat. Všechny osobní údaje budou uloženy, jen dokud to bude nutné pro výše uvedené účely, a jen tak dlouho, dokud to bude potřeba, aby byly splněny individuální potřeby vás jako zákazníka, a abychom vám mohli poslat relevantní informace. Nebudou předány třetím stranám.

 2.2 Právo na odvolání užívání vašich osobních dat. Můžete samozřejmě kdykoli zrušit svou souhlas kdykoli, a to e-mailem, písemně. Kdykoli po registraci můžete požádat o přístup k vašim osobním datům, která byla uložena, a požádat o jejich změnu nebo zablokování.

 2.3 Cookies

„Cookies“ jsou malé textové soubory, které – když používáte naše webové stránky – mohou být naším serverem odeslány do vašeho prohlížeče. Naše cookies neobsahují žádné osobní informace, což znamená, že vaše soukromí je chráněno. Neobsahují vaši e-mailovou adresu, ani nám neukazují vaši identitu. Většina prohlížečů cookies přijímají automaticky; přesto můžete změnit nastavení prohlížeče tak, aby je nepřijímal. To však může vést k tomu, že se určitý obsah stránek nebude zobrazovat správně.

 2.4 Smlouva o důvěrnosti

Eckes-Granini Group GmbH obecně od vás nevyžaduje sdělení žádných osobních údajů, abyste si mohli prohlížet její stránky. To znamená, že webové stránky je možné používat bez předchozí registrace. Karlovarské minerální vody, a. s. výslovně prohlašuje, že osobní údaje dětí nebudou používány ani uloženy bez souhlasu rodiče nebo opatrovníka.