Kontakt

Mattoni 1873 a.s.

Karlovy Vary, Horova 1361/3, 360 01

Tel: +420 800 11 10 11

E-mail: info@mattoni.cz

Formulář

*povinná pole

Údaje, které zpracováváme, používáme ke kontaktování a zpracování dotazů, návrhů, stížností zákazníků a zajištění kvality, včetně analýzy a vyhodnocení potenciálních vad výrobků nebo obalů, jakož i k identifikaci měnících se potřeb spotřebitelů. Právním základem je v tomto ohledu náš oprávněný zájem, čl. 6 I S. 1 písm. f) GDPR. Osobní údaje, které zpracovávame v této souvislosti, budou vymazány nejpozději do 6 měsíců po dokončení zpracování dotazu nebo stížnosti za předpokladu, že výmazu nebrání žádné zákonné povinnosti pro uchovávání.

Další informace jsou uvedeny v Prohlášení o ochraně osobních údajů.